California State University - Fresno 15 v California State University - San Marcos 6       California State University - Fresno 47 v California State University - San Marcos 18       University of Akron 56 v Penn State - Beaver 3       University of Akron 43 v The Ohio State University 15       Penn State - Beaver 3 v The Ohio State University 45       Davenport University 30 v Mott Community College 18       Mott Community College 30 v Davenport University 24       University of Southern California 23 v University of Arizona 41       University of Southern California 12 v Glendale Community College 38       University of Southern California 25 v Dixie State College 33       

Wake Forest University Results

Tennessee Temple University 21 v Wake Forest University 18 2/8/14
East Tennessee State University 45 v Wake Forest University 12 2/08/14
Wake Forest University 24 v University of Tennessee at Knoxville 33 2/08/14
Wake Forest University 18 v Tennessee Temple University 21 2/08/14