California State University - Fresno 15 v California State University - San Marcos 6       California State University - Fresno 47 v California State University - San Marcos 18       University of Akron 56 v Penn State - Beaver 3       University of Akron 43 v The Ohio State University 15       Penn State - Beaver 3 v The Ohio State University 45       Davenport University 30 v Mott Community College 18       Mott Community College 30 v Davenport University 24       University of Southern California 23 v University of Arizona 41       University of Southern California 12 v Glendale Community College 38       University of Southern California 25 v Dixie State College 33       

Defiance College Results

University of Toledo 30 v Defiance College 12 1/18/2015
Defiance College 18 v Northern Kentucky University 24 1/18/15
Defiance College 18 v Penn State - Greater Allegheny 22 12/6/14
Defiance College 24 v Penn State - Beaver 27 12/6/14
Claude Sharer 11/8/14