University of Michigan 30 v University of Pittsburgh 28       University of Notre Dame 13 v University of Michigan 42       Penn State - New Kensington 21 v University of Akron 36       University of Michigan 33 v University of Wisconsin - Madison 22       Penn State University - DuBois 31 v University of Akron 30       Penn State - Fayette 10 v University of Akron 30       University of Toledo 39 v Texas A&M University 18       Pennsylvania State University 33 v Penn State University - DuBois 12       Pennsylvania State University 45 v University of Akron 18       Pennsylvania State University 42 v Penn State - Fayette 9       

East Carolina University Results

None Reported

East Carolina University 48 v Bridgewater College 9 11/16/14
East Carolina University 9 v St. Andrews 42 11/16/14
James Madison University 42 v East Carolina University 9 02/02/14
College of William & Mary 12 v East Carolina University 30 02/02/14
Longwood University 18 v East Carolina University 36 02/02/14
The Apprentice School 41 v East Carolina University 19 2/2/2014
East Carolina University 34 v Longwood University 18 11/24/13
East Carolina University 36 v Bridgewater College 11 11/24/13
East Carolina University 34 v Longwood University 18 11/24/13
East Carolina University 33 v Longwood University 6 2/9/13
East Carolina University 28 v Virginia Tech 18 02/11/12
College of William & Mary 21 v East Carolina University 18 1/28/12
East Carolina University 10 v Longwood University 33 11/5/11