Florida A&M University 18 v University of Miami 27       The Apprentice School 28 v East Carolina University 22       California State University - Fresno 41 v California State University - San Marcos 18       The Apprentice School 27 v James Madison University 18       The Apprentice School 44 v College of William & Mary 0       The Apprentice School 39 v Longwood University 12       The Apprentice School 27 v Penn State - Mont Alto 24       California State University - Fresno 15 v California State University - San Marcos 6       California State University - Fresno 47 v California State University - San Marcos 18       University of Akron 56 v Penn State - Beaver 3       

University of Southern Indiana Results

None Reported

Ohio University 30 v University of Southern Indiana 12 2/12/12
University of Toledo 30 v University of Southern Indiana 15 2/12/12
Middle Tennessee State University 44 v University of Southern Indiana 9 2/12/12
University of Cincinnati 46 v University of Southern Indiana 9 11/20/10
University of Dayton 42 v University of Southern Indiana 12 11/20/10
Middle Tennessee State University 48 v University of Southern Indiana 6 11/20/10
Middle Tennessee State University 42 v University of Southern Indiana 12 11/20/10
Bowling Green State University 42 v University of Southern Indiana 18 11/20/10
University of Cincinnati 42 v University of Southern Indiana 12 11/20/10
Southern Virginia University 30 v University of Southern Indiana 9 11/20/10
University of Dayton 54 v University of Southern Indiana 18 11/20/10
Middle Tennessee State University 22 v University of Southern Indiana 25 11/6/10
University of Southern Indiana 33 v University of Dayton 21 11/6/10
University of Southern Indiana 1 v Kennesaw State University 0 11/6/10
Rensselaer Polytechnic Institute 30 v University of Southern Indiana 29 01/30/10
Rensselaer Polytechnic Institute 30 v University of Southern Indiana 29 01/30/2010
Grand Valley State University 62 v University of Southern Indiana 0 01/30/2010
West Chester University 38 v University of Southern Indiana 21 01/30/2010
United States Naval Academy Prep 36 v University of Southern Indiana 24 01/29/2010
University of Southern Indiana 33 v University of Georgia 24 01/29/2010
University of Toledo 9 v University of Southern Indiana 51 11/14/09
University of Southern Indiana 42 v Virginia Military Institute 21 11/14/09
University of Southern Indiana 48 v Southern Virginia University 17 11/14/09
University of Southern Indiana 31 v Winona State University 24 11/14/09
University of Dayton 20 v University of Southern Indiana 37 11/14/09
University of Southern Indiana 51 v University of Toledo 9 11/14/09
University of Southern Indiana 35 v University of Cincinnati 15 02/14/09
Southern Illinois University - Edwardsville 30 v University of Southern Indiana 18 02/08/09
University of Dayton 1 v University of Southern Indiana 0 1/30/09
Auburn University 1 v University of Southern Indiana 0 1/30/09
Lee University 1 v University of Southern Indiana 0 1/30/09
University of Rio Grande 18 v Indiana Wesleyan University 18 02/10/07
University of Southern Indiana 36 v University of Wisconsin - Madison 7 02/10/07
University of Wisconsin - Madison 21 v University of Dayton 12 02/10/07
University of Southern Indiana 23 v University of Rio Grande 7 02/10/07
University of Wisconsin - Madison 18 v Indiana Wesleyan University 24 02/10/07
University of Southern Indiana 46 v University of Dayton 0 02/10/07
Indiana Wesleyan University 24 v University of Dayton 0 02/10/07
University of Rio Grande 28 v University of Wisconsin - Madison 12 02/10/07
University of Rio Grande 23 v University of Dayton 12 02/10/07
University of Southern Indiana 28 v Indiana Wesleyan University 6 02/10/07
University of Cincinnati 18 v University of Southern Indiana 19 1/13/07
University of Rio Grande 5 v University of Southern Indiana 35 1/13/07
Ohio State University 27 v University of Southern Indiana 21 1/13/07
Indiana Wesleyan University 10 v University of Southern Indiana 28 01/13/07
Indiana Wesleyan University 22 v University of Southern Indiana 27 12/09/06